Nieuwsbrief Houtrak maart 2021

Kunt u de nieuwsbrief niet lezen, bekijk dan de online versie


Van het Bestuur

 • Gelukkig kunnen we wel golfen, maar nog steeds met maximaal een 2-bal en alleen 9 holes. En wat is het druk! Vandaar dat het interval tussen de starttijden van 8 naar 6 minuten is teruggebracht, wat bijna 50 extra starttijden per dag oplevert! Andere clubs hebben de ervaring dat dit goed kan.
 • De uitbreiding van de lockerruimte is gereed; nu wordt nog hard gewerkt om achter de caddiemasters een kantoor voor het secretariaat te maken.
 • De NGF heeft besloten - gezien de maatregelen van de overheid - de voorjaarscompetitie geheel te laten vervallen. Jammer voor een competitieve club als Houtrak, maar begrijpelijk. Hierdoor ontstaan in het voorjaar wel veel extra speelmogelijkheden voor al onze leden!
 • De horeca heeft weer een mooi € 25,- jubileummenu voor maart samengesteld. Klik hier om naar het bestelformulier toe te gaan.
 • Trolleys zonder noppenbanden zijn weer toegestaan!
 

Belangrijk verzoek van de caddiemasters!

 • Als je een gast introduceert graag de caddiemaster bellen en de naam doorgeven. Dan weten we tenminste zeker dat een 1-bal ook echt alleen speelt en kunnen we na overleg eventueel wat samenvoegen.
 • Graag zo tijdig mogelijk afmelden via de site of bij de caddiemaster als je geen gebruik maakt van de geboekte starttijd! Met name in het weekend moet de caddiemaster veel nee verkopen, terwijl er op het laatste moment toch tijden vrijkomen.
 • Verder een verzoek of in ieder geval één iemand van de flight zich aanmeldt bij de caddiemaster, zodat wij weten wie er in de baan zijn!

Dank voor de medewerking!
Wil, Joke, Edwin en Arjan

Onderhoud en ontwikkeling van de baan

 

Ontwikkeling
Zoals bekend is de baancommissie in samenwerking met fa. de Ridder bezig met het maken van een meerjarig onderhoudsplan. Daarnaast is het goed om na een periode van 25 jaar ook na te denken hoe de baan er in de toekomst uit moet zien. Een golfbaan moet natuurlijk met de tijd mee gaan. Daarom is aan baanarchitecten Spogard en van der Vaart, waar Gerard Jol aan verbonden is, gevraagd een ontwikkelingsplan voor de toekomst te maken. Het onderhouds- en het ontwikkelingsplan worden in de uitvoering gecombineerd om geen onnodige werkzaamheden te doen en geen dubbele kosten te maken. Gedurende de komende jaren zullen dus delen van het ontwikkelingsplan tijdens het onderhoud uitgevoerd worden.

Omdat een veelgehoorde wens vanuit de leden is de twee circuits, t.w. Noord-Zuid en Buiten-Binnen te behouden, heeft de baancommissie een proef aangekondigd om gedurende de zomermaanden 2021 het Buiten-Binnen circuit te spelen. Dit om ervaringen op te doen op een ander moment dan we gewend zijn. Er zijn uiteraard ook leden die om diverse redenen het Buiten-Binnen circuit onplezierig vinden. Bij het uitwerken van het onderhouds- en ontwikkelingsplan is echter gebleken dat het niet het meest optimale moment voor de proef is. We willen eerst meer inzicht hebben in het uiteindelijke ontwikkelingsplan. We hebben daarom besloten deze proef nu niet door te laten gaan en op 15 maart, zoals ieder jaar, te wisselen naar het Noord-Zuid circuit.

Beregening
Er wordt hard gewerkt aan het aanleggen van de buizen van de beregening. Het plan was om de buizen door de grond te trekken, zodat er sleuf-loos gewerkt kon worden. Dit geeft minder beschadigingen dan het graven van geulen en het dichtmaken daarvan. Helaas lukte dit sleuf-loos trekken van de buizen niet. De grond bleek, ondanks de regen, zo hard te zijn dat de buizen uit elkaar getrokken werden. Een tegenvaller voor de aannemer die nu moest overgaan tot het graven van de sleuven. Met een kettinggraver worden sleuven gegraven van zo’n 10-12 centimeter breed (zie foto hierboven). Dit gebeurt rondom de green en voorgreen. Als de sleuven dicht zijn gaat de grond langzaam inklinken. Op zo’n verdiepte plek blijft later gemakkelijk water liggen. Zo’n plek moet dan worden afgevlakt met aarde. De bewerkte plekken worden niet met graszoden belegd, maar na het inklinken ingezaaid met graszaad. Een verdiepte plek met gras is veel moeilijker vlak te maken. Als alle leidingen rondom de greens zijn aangelegd wordt de hoofdleiding van tee tot green aangebracht. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.

Conisch prikken
Deze maand worden er ook weer een aantal natte plekken in de baan conisch geprikt. Dit gaat gebeuren op hole 9, 12 en 13 (noord/zuid circuit). Er komt een speciale machine die gaten in de grond maakt in de vorm van een ijshoorntje. Die gaten worden gevuld met zand. Daarna wordt het hele gebied weer geprikt met dunne naalden. Het zand zit nu in de grond, wat de waterdoorlaatbaarheid bevordert. Tijdens deze werkzaamheden kan er voor de veiligheid van de werkers een hole gesloten worden.

Snoeiwerk
Vanwege het snoeiwerk in de bosvakken liggen er grote hopen snoeihout langs de holes. De takken worden op korte termijn in een hakselaar verwerkt en het zwaardere hout wordt, zo snel het mogelijk is om met zwaarder materiaal de baan in te gaan, afgevoerd.

Paden
Als gevolg van de natte winter zijn de paden in de baan in slechte staat. Het plan is om nu versneld de paden te gaan herstellen.

Afvalbakken
Er komt op een aantal holes een afvalbak. We doen wel een dringend verzoek aan alle leden om het afval zoveel mogelijk mee naar huis te nemen.

De baancommissie

Wereld Handicap Systeem (WHS)

Maandag 1 maart 2021; het is zover. Vanaf nu geldt het WHS en niet meer de EGA-handicap. Velen zullen hun nieuwe handicap (al dan niet vol verbazing) hebben aangetroffen op hun profiel op de website of op hun digitale NGF-pasje.

De handicaps van lage handicappers zijn over het algemeen gelijk gebleven of zelfs gedaald; bij de hogere handicaps is veelal sprake van een stijging. Deze stijging is in een aantal gevallen hoger uitgevallen dan reëel zou zijn met o.a. als oorzaak dat CBA’s en RO’s door de NGF niet zijn meegenomen.

Aanvankelijk zijn ook veel buitenlandse kaarten, waarbij geen strokes per hole zijn genoteerd, totaal genegeerd. De ReHaCo heeft zich de afgelopen week ingespannen om ontbrekende gegevens van 400 (vooral buitenlandse) kaarten alsnog aan te vullen met de ratings van de betreffende banen. Deze kaarten zijn door de NGF in het laatste weekend van februari alsnog verwerkt, waardoor deze (veelal goede) kaarten mede de nieuwe handicap bepalen.

Het advies is de 20 kaarten waarop de opbouw van de nieuwe handicap is gebaseerd kritisch te controleren. Als er kaarten ontbreken, of wanneer sprake is van dubbele kaarten, dit aan ons melden op rehaco@houtrak.nl. We zullen kijken of eventuele correcties nog bij de NGF kunnen worden doorgevoerd.

Voor meer informatie en uitleg over het nieuwe handicapsysteem verwijzen we jullie hieronder naar diverse publicaties van de NGF.
Video-uitleg in 2 minuten
Stap-voor-stap uitleg op Golf.nl

En voor degenen die hierover meer willen  weten:
Hoofdstuk 4 Wegwijs in WHS

“Voorlopige uitkomst onder de Houtrakspelers is dat 58% is gestegen in handicap (met gemiddeld zo’n 10%), 22% is gedaald (met ook ca 10% gemiddeld) en dus 20% gelijk is gebleven”.

Rehaco

Abnormale baanomstandigheden

Opgestapeld hout
Zoals elders in de nieuwsbrief is vermeld, is flink huisgehouden in de bosschages. De verwijderde bomen liggen nu aan de bosranden in afwachting van versnippering in de komende weken. Het is goed te vermelden dat wanneer deze houtstapels een belemmering vormen voor de (redelijke) swing er “relief” genomen kan worden volgens regel 16.1 voor abnormale baancondities (material piled for later removal).

Vervanging beregening rond greens
Momenteel wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke vervanging van de leidingen voor de besproeiing van de greens. Hiervoor worden gleuven gegraven rond de greens waardoor er dagelijks op enkele greens sprake zal zijn van wintergreens. Na voltooiing van de werkzaamheden is de grond net buiten de fringe soms hinderlijk voor het spel. In dat geval heeft men eveneens recht op relief voor ligging en swing volgens regel 16.1 voor abnormale baancondities naar een plek waar geen hinder wordt ondervonden.

LUSTRUM Houtrak Ladder

 

 

 

 

Misschien heb je het al in de Lustrum nieuwsbrief gelezen of op onze Facebookgroep Members Golfclub Houtrak, maar vanaf 22 maart a.s. gaan we de eerste ronde van de LUSTRUM Golfclub Houtrak ladder spelen!

Hoe werkt het dan?

 • Ga naar www.clubladder.nl of download de app Clubladder (zowel in de app store als in google play)
 • Zoek bij clubnaam Houtrak en registreer je!
 • Geef je handicapcategorie aan en je beschikbaarheid 
 • Et voilà, klaar!

De eerste ronde start vanaf 22 maart a.s. en de computer koppelt je aan iemand met dezelfde beschikbaarheid, uit dezelfde handicapcategorie en jullie spreken samen af om matchplay zonder handicapverrekening tegen elkaar te spelen. Of dit over 9, 12,15 of 18 holes (boven de 9 alleen als het weer mag uiteraard) gaat, spreken jullie samen af! Na afloop van de wedstrijd vullen jullie de score in en zo ontstaat er een klassement en kun je ook de uitslagen van de gespeelde wedstrijden zien en uiteraard je ranking. Wie weet worden er wel hele mooie Lustrum-prijzen beschikbaar gesteld.

Gezien de drukte op de baan zullen we via de sectie wedstrijden een aantal starttijden specifiek voor de Lustrum Houtrak Clubladder beschikbaar stellen, maar deze dien je wel uiterlijk een dag van tevoren te boeken, want op de dag zelf worden ze weer vrijgegeven voor gewone starttijden door iedereen te boeken. Afhankelijk van de deelnemers aan de ladder zullen we bekijken hoeveel starttijden we hiervoor beschikbaar gaan stellen; het is immers ook nieuw!

Hoe leuk is het om op deze manier en in ons 25-jarig lustrumjaar tegen verschillende mensen te spelen, die je wellicht helemaal niet kent, maar dan wel leert kennen? Download dus snel de app, of bezoek de website clubladder.nl (waar ook veel informatie staat over hoe het werkt), registreer je en doe mee! (Op 25 februari, de dag dat de Lustrum nieuwsbrief uitkwam waren er al meer dan 25 deelnemers!)

Hoe goed ken jij de club?

Afgelopen jaar hebben we elkaar natuurlijk veel te weinig gezien. Daarnaast hebben we gelukkig ook veel nieuwe leden bij onze club mogen verwelkomen. Veel mensen die elkaar nog niet kennen, maar houden van het golfspel op onze uitdagende baan. Om elkaar en de baan (nog) beter te leren kennen zijn we met diverse initiatieven bezig waar hieronder over twee meer informatie.

Leer elkaar kennen. Join our Facebook Group!
Gelukkig kunnen we in deze bijzondere tijden nog wel met elkaar spelen, maar is er buiten de baan, door de verplichte sluiting van de horeca, weinig contact. Voor bestaande, maar zeker ook nieuwe leden, is het niet altijd eenvoudig om contact te leggen met andere leden. Wedstrijden organiseren om elkaar beter te leren kennen is ook beperkt.
Om toch meer contact met elkaar te krijgen hebben we een private Facebook group opgericht waar ondertussen al meer dan 50 leden lid van zijn geworden. In een private group blijven de berichten die we hier posten alleen zichtbaar onder de leden van die groep en gaan ze niet heel Facebook over.

Het idee van de besloten Facebook-groep is om elkaar beter te leren kennen, op de hoogte te blijven van informatie rondom de club (naast deze nieuwsbrief, die we ook gewoon blijven sturen en de informatie op de website) en wellicht nieuwe speelmaatjes te leren kennen. Hier worden al verzoeken toe gedaan, dus als jij die ook zoekt sluit dan zeker aan!

Dus of je nu al 25 jaar lid van Houtrak bent of net zes maanden, ga naar https://www.facebook.com/groups/houtrak en meld je aan. De administratie checkt of je lid bent en geeft je dan toegang tot de groep. Zo houden we het gezellig en onder ons.

Leer de baan beter kennen
Houtrak is een uitdagende en lange baan. Topspelers analyseren een baan vooraf, doen een oefenronde en gaan dan de wedstrijd in. Veel amateurspelers spelen de baan as they go.

Om jezelf beter voor te bereiden op aankomend seizoen en met nog meer plezier (en succes) door de baan te gaan organiseren we op woensdagavond 17 maart om 20.00 uur via Zoom een Webinar ‘how to beat Houtrak’.

Onze headpro Sander van Duijn geeft inzicht in hoe professionals zich op een baan voorbereiden, loopt de baan met ons door en zal bij een aantal holes tactische tips en tricks geven hoe deze aan te vallen. Dit Webinar is interessant voor oude leden, maar zeker voor de nieuwe leden die de baan nog niet te vaak hebben gelopen.

Het aantal plekken voor dit Webinar is technisch beperkt tot 100. Wil jij hierbij zijn? Stuur dan even een mail naar secretariaat@houtrak.nl ovv aanmelding Webinar 17 maart. We zetten je dan op de lijst en sturen je daags voor het Webinar een mail met de link naar het Zoom Webinar.

We kijken ernaar uit velen van jullie te mogen begroeten.

Andere plannen & suggesties
Naast bovenstaande zijn we nog met een aantal andere plannen bezig om iedereen zich zo thuis mogelijk te laten voelen op Houtrak, juist in deze tijden. Hierover lees of merk je later meer.

Heb jij zelf suggesties hoe we elkaar nog beter kunnen leren kennen en nog meer golfplezier met elkaar te hebben? Laat het dan even weten via bestuur@houtrak.nl. We kijken uit naar een mooi golfseizoen samen!

Namens het bestuur
Robert Schulze

Nieuws van de Damescommissie

 

 

 

 

 


Op 25 februari 2021 heeft de DACO vergaderd om met elkaar te kijken hoe we de komende tijd in kunnen vullen. In deze onzekere Covid tijden is het lastig om een programma te maken, laat staan een jaarprogramma… Voorlopig hebben we afgesproken een invulling te maken voor de komende maand. En dan telkens kijken of er nieuws is vanuit het bestuur c.q. NGF. 25 maart gaan we in ieder geval het seizoen openen.

Donderdag 25 februari heb ik als voorzitter afscheid genomen van de DACO en hebben we Josine Hinlopen verwelkomd als nieuw lid. Verdere uitbreiding volgt en de dames gaan de volgende vergadering met elkaar een taakverdeling maken. Als scheidend voorzitter van de DACO was ik compleet verrast, dat Stella Coné namens het bestuur binnenkwam met een prachtige bos bloemen en mij kort toesprak. Vervolgens nam Eveline het woord als langstzittend DACO lid. Zij haalde herinneringen op aan de afgelopen jaren, waarin wij in wisselende samenstelling hebben geopereerd als DACO. Met wederom een prachtige bos bloemen en een cadeaubon (en nog een fles heerlijke rosé) werd ik uitgeleide gedaan. Het traditionele afscheidsetentje met de dames houd ik tegoed. Zodra de restaurants weer open zijn, wordt deze belofte ingelost.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de enthousiaste deelname aan de Damesdag de afgelopen jaren en wens alle dames een goede gezondheid en veel speelplezier, dat we elkaar nog vaak mogen ontmoeten op Houtrak.

Namens de DACO
Margriet Versluis

Binnenkort weer Marshalls in de baan

De Marshallcommissie heeft sinds kort een ander samenstelling. Kees van der Wild heeft na vele jaren het voorzitterschap overgedragen aan Gerard Braam en heeft ook de commissie verlaten. Wij zijn Kees dankbaar voor al het werk dat hij voor de commissie heeft gedaan! Naast Gerard Braam bestaat de commissie uit ondergetekende. De Marshalls zullen binnenkort van ons een mail ontvangen met een aantal zaken en wanneer we weer gaan starten.

Wil je ook Marshall worden? Laat het ons weten. Het “kost“ je maar een paar uurtjes per maand en je levert een bijdrage aan de gastvrijheid van de club en de kwaliteit van de baan. We wensen iedereen veel golf plezier op onze mooie baan en laten we hem ook mooi houden met elkaar.

Sportieve golf groeten
Daan Krom

Welkom nieuwe leden!

Namens alle leden van Houtrak hebben wij in februari de volgende nieuwe leden welkom geheten:

Teun van Bercum
Swapnil Bachhav
Ronald van de Linde (is bedrijfslid geworden)
Rocco Buddingh
Maudy Hoeflaak-Mulder
Hans Blom
Sicco Gunster
Frans Sparnaaij
Hein Smit
Niek Custers
Hugo Meijer

Wij wensen jullie een hele fijne en sportieve tijd toe bij Houtrak!

Introductie stagiaire Danny Dijst en Enquête

 

 

 

 

 


Beste leden van Houtrak,

De komende 20 weken ben ik werkzaam als stagiair bij Houtrak. Daarom zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Danny Dijst, 23 jaar en woonachtig in Heemskerk. Ik studeer sportmarketing aan de Hogeschool van Amsterdam en in mijn vrije tijd ben ik regelmatig op een sportveld te vinden of ben ik sport aan het kijken. Met de golfwereld ben ik nog wat minder bekend, maar daardoor extra gemotiveerd om mij hierin te gaan verdiepen en kennis in op te doen. En hopelijk kunnen jullie mij daarbij helpen.

De komende weken ga ik mij vooral bezighouden met de communicatie en commercie van de club. Hierin zal ik mij gaan focussen op de communicatie voor zowel de bestaande leden als de potentiële leden. Naast de communicatie zal ik ook ondersteunen in het organiseren van het aankomende ProAm toernooi, mocht de toekomst dit toe laten.

Ik sta altijd open voor een gesprek. Wellicht dat jij zelf ideeën hebt, dan kun je deze altijd met mij delen, zodat ik dit kan uitwerken en uitzoeken. Dit kan uiteraard als je mij op de club ziet of je kunt een mail sturen naar dannydijst@hotmail.com.

Om meteen maar met de deur in huis te vallen heb ik een enquête gemaakt. Zouden jullie deze voor mij in willen vullen? Het is niet verplicht, maar ik zou het enorm waarderen! (Het zal ongeveer vijf minuten duren). Via deze link komt u bij de enquête.

Alvast bedankt!

Jubileum kleding in de shop


Mocht je interesse hebben in een trui of polo met het jubileumlogo, dan kan je komen passen, een kleur uitzoeken en bestellen in de shop...het ziet er prachtig uit!

Edi en Keith

Copyright (C) 2021 Golfclub Houtrak. U ontvangt deze mail omdat u lid bent van GC Houtrak. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via MijnHoutrak.