Nieuwsbrief Houtrak april 2021

Kunt u de nieuwsbrief niet lezen, bekijk dan de online versie

Van het bestuur

 • Hopelijk zorgen de steeds langere dagen ervoor dat de drukte in de baan zich beter over de dag zal verspreiden. Vooral later op de dag zijn er wat meer speelmogelijkheden en gaat de wind vaak liggen! Wel een dringend verzoek: als u geen gebruik gaat maken van een geboekte starttijd, wilt u die dan zo vroeg mogelijk teruggeven? En als u 9 holes gaat spelen, boek dan ook 9 holes. Zijn alle tijden op de site vol geboekt, bel dan toch even de caddiemaster, want soms kunnen zij nog wat regelen!
 • Na 18 jaar Houtrak gaat caddiemaster Edwin Hoogenberk per 1 mei van zijn - al uitgestelde - pensioen genieten. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.
 • Helaas moet de horeca nog steeds gesloten blijven. Onze pachters Ruud en Frank, die 1 januari 2020 zijn gestart, houden de moed er in en proberen u toch zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor april hebben zij weer een prachtig asperge jubileummenu samengesteld dat u kunt bestellen door op deze link te klikken. Wist u trouwens dat Ruud, afkomstig uit Limburg, de asperges hiervoor zelf vers uit Limburg gaat halen?
 • Heeft u de jubileumquiz (geocaching) al gedaan? Echt een aanrader en fantastisch om te zien hoe onze jubileumcommissie op filmpjes de vragen presenteert! Bij de caddiemaster kunt u een deelname formulier halen en dan kunt u gelijk met uw mobiele telefoon de quiz gaan doen!

April 2021

 • Maa. 19 apr. Start zomeravond wedstrijd
 • Din. 20 apr. Start zomeravond wedstrijd
 • Woe. 21 apr. Start zomeravond wedstrijd
 • Vrij 23 apr. Start zomeravond jeugd
 • Zat. 1 mei Time4Golf Houtrak/Halfweg/Jeugbeker.

Caddiemaster Edwin met pensioen

Op 1 mei 2003 kwam Edwin Hoogenberk op Houtrak werken als caddiemaster. Toen nog in een tijdelijke shop na de brand en bijna anderhalf jaar later in de nieuwe ruimte in het clubhuis, waar hij voor ons allemaal een heel vertrouwd gezicht is. Met een passie voor sport en met name voor golf heeft Edwin het caddiemasterschap altijd met veel plezier en verve ingevuld, maar ook voor een mooie nabeschouwing van een voetbalwedstrijd was je bij Edwin aan het juiste adres.

Vorig jaar januari bereikte Edwin de pensioengerechtigde leeftijd en deed hij al een stapje terug qua dagen en uren. Na een werkzaam leven van 50 jaar, waarvan hij precies 18 jaar werkzaam is geweest op Houtrak, heeft Edwin besloten om per 1 mei a.s. fulltime van zijn pensioen te gaan genieten. Edwin en zijn vrouw Hilde hopen in de nabije toekomst weer veel te mogen reizen en nog meer van de kleinkinderen te genieten.

Wij vinden het heel erg jammer dat hij ons gaat verlaten en wensen hem en zijn vrouw heel veel plezier!

Helaas is het nu nog niet mogelijk om een afscheidsreceptie te organiseren, maar dat zullen we zeker doen zodra we hiervoor meer mogelijkheden hebben binnen de corona maatregelen.

Collega’s en bestuur

Nieuws over wedstrijden


In april start weer een aantal wedstrijden, uiteraard onder de geldende corona regels. Het is nog te voorbarig een wedstrijdkalender voor het hele jaar te maken, dit doen we nog per maand. Voor meer informatie over de hieronder genoemde wedstrijden klik hier.

Time4Golf Halfweg- en Houtrakbeker zaterdag 1 mei 
Deze maandbeker wordt dit jaar 7 keer gespeeld, wisselend op zaterdag of zondag, start tussen 09.00 en 13.00 uur. De Houtrakbeker (strokeplay) is voor leden met een hcp onder de 10, de Halfwegbeker (stableford) voor spelers met een hcp boven de 10. Spelers met een hcp tussen de 10 en 15 kunnen overigens kiezen aan welke wedstrijd (beide 18 holes) zij meedoen. Inschrijven kan vanaf 4 april, vol is vol!

Zomeravondcompetities vanaf 19 april
In de week van 19 april starten weer de zomeravondwedstrijden en eindigen rond eind augustus. U kunt per week bepalen of u tijd of zin heeft om mee te spelen, er is geen enkele verplichting altijd mee te doen!

 • Vanaf maandag 19 april MAZAC, voor spelers met hcp 20 of hoger, individueel stableford 
 • Vanaf dinsdag 20 april DIZAC, voor spelers met hcp 10,0 t/m 19,9, individueel stableford (NB: dinsdag 20 april alleen 9 holes vanwege andere wedstrijd die dag)
 • Vanaf woensdag 21 april, WOZAC, voor spelers met hcp 9,9 en lager. Bruto strokeplay en een stableford klassement.
 • Vanaf vrijdag 23 april, alleen voor jeugdspelers

De starttijden zijn tussen circa 15.00 en 18.00 uur. In april wordt, gezien zonsondergang, over 15 holes gespeeld, daarna 18 holes. Ook zijn er 9 holes mogelijkheden op maandag en dinsdag. Als de avond van jouw handicapcategorie niet goed uitkomt, mag je altijd op een andere avond inschrijven. Inschrijven kan vanaf zondag 4 april, 08.00 uur! Klik hier voor uitgebreidere informatie.

Lustrum Houtrak ladder een succes en inschrijven kan nog steeds!

 


Op 22 maart is de eerste ronde van de Lustrum Houtrak ladder gestart en inmiddels hebben al 107 leden zich aangemeld hiervoor. Je kunt je nog altijd inschrijven. Hoe? Bekijk deze link.

Reminder Enquête

In de vorige nieuwsbrief heb ik het gehad over een enquête die ik als stageopdracht bij Houtrak uitvoer. Er zijn al veel leden die deze enquête hebben ingevuld en deze leden wil ik alvast bedanken hiervoor! Met deze reminder hoop ik dat nog meer leden de enquête in willen vullen. Om de betrouwbaarheid te verhogen voor mijn opdracht, maar ook om meer inzicht te krijgen en te zien waar we Houtrak nog kunnen verbeteren. Het neemt circa 5 minuten in beslag en is in te vullen via deze link.

Bij voorbaat dank!
Danny Dijst

Nieuws van de baan

Beregening
Er wordt met man en macht gewerkt aan het aanleggen van een nieuw beregeningssysteem. Alle leidingen rondom de greens en de nieuwe sproeikoppen zijn aangelegd, de hoofdleidingen van tee tot green zijn zo goed als klaar en daarna kunnen alle leidingen op elkaar worden aangesloten. De geulen en sleuven worden gedicht en moeten inklinken voordat ze kunnen worden afgevlakt en ingezaaid. Het werk vordert goed ondanks de zware klei en zal over een paar weken afgerond zijn. Het zal nog iets langer duren voor we als golfers niet meer in de gaten hebben dat deze grote klus is geklaard!

Paden
De verbetering van de paden kreeg na de natte winter een hoge prioriteit. Er waren veel kuilen, veel modder en er bleef veel water staan. Een oorzaak daarvan was dat naast de paden een soort walletje was ontstaan, waardoor de naastgelegen grond hoger was dan het pad. Het water kon dus niet weglopen. De paden worden nu belegd met een toplaag van 5 cm graniet. De kleur van het graniet wordt donkerder en de paden blijven harder dan de schelpenlaag die we in vorige jaren hadden. We hebben zo’n 3200 meter aan paden op onze baan, waarvoor zo’n 240 kuub graniet nodig is! Ook deze klus is binnen een paar weken afgerond!

Snoeihout
Op dit moment wordt het snoeihout fijn gemaakt door de hakselaar en afgevoerd. De grote stammen worden verzameld op de zandplaats aan de Machineweg ter hoogte van hole 15. Dit hout kan worden afgehaald door leden die daar belangstelling voor hebben. Neem daarvoor contact op met Cees van der Baan.

Bezanden
De komende weken worden er weer holes bezand. Daardoor kan tijdelijk een hole gesloten zijn.

Afvalbakken
Vanwege de corona maatregelen zijn de oude afvalbakken verwijderd uit de baan. Helaas laten veel mensen hun afval in de baan achter. Afgebroken tees op de tee, een bananenschil achter een bankje of schillen van een mandarijn ergens op een hole. Dat is geen fraai gezicht en wie wil nou geen schone baan! We willen u dringend aanmoedigen uw afval mee naar huis te nemen. Voor het geval dit niet mogelijk is zijn er een paar mooie, nieuwe afvalbakken geplaatst op strategische plekken.
 
Processierupsen
Ter bestrijding van de processierupsen worden de eikenbomen behandeld met een biologisch middel. Dit gebeurt als de blaadjes aan de bomen komen. Dit middel is ongevaarlijk voor golfers en houdt hopelijk deze rupsen weg!

De baancommissie

Klik hier voor meer foto's

Nieuws van de ReHaCo

Afwijkend aantal holes
Maandag 15 maart zijn we weer overgegaan naar het NZ-circuit met zomertees. Sindsdien is het mogelijk om 15 holes Q-rondjes te lopen. Ook ingeval van blessures, gevaarlijke weersomstandigheden (storm, onweer), kunnen eerder afgekapte rondes alsnog als Q-kaart worden verwerkt. Bij 10 t/m 14 gespeelde holes geldt voor de eerste niet-gespeelde hole een netto-bogey en voor de overige holes een netto-par. Bij 15 t/m 17 gespeelde holes geldt voor de overige holes een netto-par.

Tijdelijke plaatselijke regel
Zoals velen al gemerkt hebben, wordt hard gewerkt aan de vervanging van de beregeningsinstallatie. Rond de greens is dit inmiddels vrijwel voltooid, doch het duurt nog wel even voor de grond van de gleuven weer is ingeklonken, geëgaliseerd en begroeid. Bij het maken van een put of een chip kan men daar hinder van ondervinden. Vandaar dat er een “tijdelijke plaatselijke regel” is ingesteld waarbij men in die situatie relief kan nemen. Let wel: geen relief is toegestaan wanneer de oneffenheid alleen maar in de speellijn ligt. Ook de toevoerleidingen langs de fairways worden op dit moment aangelegd. Ook in dit geval kan men relief nemen net als rond de greens. Dit laatste geldt ook voor de houtstapels die momenteel nog langs de bosranden liggen. De opgestapelde takkenbossen dieper in het bos liggen daar voor het nestelen van vogels en kleine zoogdieren; hiervoor is geen relief beschikbaar.

World Handicap System
Afgelopen maanden zijn er door diverse spelers Q-rondjes gelopen van de grijze tees en ingevoerd in de e-Golf4U app. Helaas heeft de NGF-database moeite met deze grijze tees, waardoor niet al deze kaarten (juist) zijn verwerkt. Aan een mogelijke oplossing om deze kaarten alsnog te verwerken wordt gewerkt.

De transitie van het EGA-handicapsysteem naar WHS is nagenoeg voltooid. Wel zijn we nog bezig om de handicapgeschiedenis van de nieuwe leden te completeren. Tevens bevinden zich in de NGF-database nog aardig wat dubbele kaarten. Voor zover deze tot de laatste 20 kaarten behoren kunnen deze de nieuwe handicap beïnvloeden. Verzoek van de ReHaCo is daarom op je profiel onder WHS na te gaan of dit bij jou het geval is en zo ja, ons daarover te informeren via rehaco@houtrak.nl. Wij zullen deze dan alsnog verwijderen.

Van de Damescommissie

Afscheid Voorzitter Damescommissie
Graag hadden we met een groot applaus afscheid genomen van Margriet Versluis als voorzitter. Dat heeft Margriet zeker verdiend! Met veel energie heeft zij zich ingezet in de afgelopen 4 jaar. In de periode, dat de damesdag wat minder werd bezocht en er stemmen opgingen om de damesdag naar de dinsdag te verzetten, was het noodzakelijk dat Margriet daar tegenin ging en met succes. In het laatste (Corona) jaar is veel improvisatie nodig geweest. Margriet is altijd in staat geweest dit positief te vertalen en eruit te halen wat mogelijk was. Op 25/2 namen we samen met Stella Coné (bestuur) afscheid van Margriet met bloemen en cadeaus! Afgelopen donderdag 25 maart tijdens de openingswedstrijd vertelde Margriet dat ze heerlijk heeft kunnen spelen en met een gerust hart ziet hoe de Daco wordt voorgezet. De Damescommissie dankt haar hartelijk voor al haar inzet!

Nieuwe samenstelling Damescommissie
Drie nieuwe leden komen het team versterken, zijnde Denise Bostelaar, Josine Hinlopen en Marjan Karelse. De damescommissie bestaat nu uit (in alfabetische volgorde): Denise Bostelaar, Eveline van Ditzhuijzen, Tonny Filedt Kok, Menje van der Heijden, Josine Hinlopen, Annemiek Jongens, Marjan Karelse en Marjan Kersten. Het voorzitterschap is in ieder geval bekend: het wordt een duovoorzitterschap: Tonny Filedt Kok en Marjan Kersten. We hebben een leuk team en jullie zullen van ons horen en zien!

Opening van het nieuwe golfseizoen op 25 maart 2021
Afgelopen donderdag hebben we het golfseizoen 2021 ingeluid met een enorm aantal deelneemsters (53!) en speelden de spelvorm Texas Scramble. Een mooi en sprankelend begin!

Welkom nieuwe leden

Namens alle leden van Houtrak hebben wij in maart de volgende nieuwe leden welkom geheten:

Ryan Beall
Michel de Jager
Jacob Taylor
Filip Bauer Barsby
Sebas Kleijwegt
Sander Peterse
Gerard van Reijen
Elly Burghout
Menno de Graaf
John de Wit (terug van weggeweest)
Milko Roodnat (terug van weggeweest)
Lardy van der Pal (terug van weggeweest)
Coen Zijlstra
Caspar Sala
Fabien Coster
Dalma Juhasz
Joep Holtman
Henri Stoelman (terug van weggeweest)
Thierry van der Linden
Michiel Coops
Julia Stoelman (terug van weggeweest)
James Quill
Robert Kottman (terug van weggeweest)
Bert Buis (terug van weggeweest)
Maarten Vink

Wij wensen jullie een hele fijne en sportieve tijd toe bij Houtrak!

Nieuwe caddiemaster Marloes Kuiper

Enkelen hebben vast al een nieuw gezicht gezien op de plek van de caddiemasters: Marloes Kuiper. De komende weken zal ze door ons vaste team worden ingewerkt om hier deel van uit te gaan maken. Marloes heeft een gezin dat velen uren op de (Haarlemmermeerse) golfbaan doorbrengt. Sinds kort maakt haar dochter deelt uit van Houtraks Topgolf-programma voor de jeugd en ook van het Damescompetitie team 3. Ook haar middelste zoon speelt sinds december bij de jeugd op Houtrak. Ondanks dat Marloes haar GVB heeft, staat ze zelf te weinig op de golfbaan, vindt ze. Wellicht komt daar bij Houtrak verandering in. Marloes was hiervoor ook gastvrouw bij theater De Meerse in haar woonplaats Hoofddorp, waar Marloes in de avonduren (voor Corona..) met plezier gasten en bezoekers ontving. Zoals ze zelf aangeeft, heeft ze, door haar kinderen en het huidige team op Houtrak, de club leren kennen als een golfclub met een gemoedelijke sfeer en is ze straks graag Houtraks nieuwe visitekaartje.

Schapen weer in de baan

Na een korte afwezigheid komen de schapen weer terug op Houtrak. In de winterperiode, waarin immers geen gras groeit en de schapen een overdekte ruimte nodig hebben om te schuilen en te lammeren, waren zij ondergebracht bij hun schaapsherder Geert van den Bor. De Veluwse (witte koppen) en Schoonebeker (zwarte koppen) heideschapen worden bij Houtrak verdeeld over 2 groepen, die alle natte begroeiing (gras, distels, zaden, twijgen) eten. Alleen de droge en harde sprieten laten ze staan. Voordeel hiervan is dat het gras wordt uitgedund, waardoor je bal makkelijk te vinden is.

Elke week verplaatsen de greenkeepers de schapen: de schapen worden gelokt door met een blikje met brokjes (een lekkernij voor de schapen) te rammelen en dan rennen ze achter een greenkeeperskar aan naar hun volgende plek. Volgens Andre, hoofdgreenkeeper bij De Ridder, is het niet echt kostenbesparend: “et maakt ons niet zoveel uit of we nu moeten maaien of dat dat we de schapen moeten verweiden. Plus dat we de schaapsherder natuurlijk moeten betalen. Maar van de leden horen we voornamelijk positieve berichten.”

Nieuws van de Jeco

Alle jeugd is weer begonnen met de lessen. Uiteraard hopen we dat de NGF-jeugdcompetitie, die op zondag 6 juni van start gaat, door zal gaan. De jeugd is in ieder geval hard aan het trainen om hier helemaal klaar voor te zijn. Verder gaan we, zoals het er nu uitziet, half april van start met de zomeravondcompetitie voor de jeugd. Zoals gebruikelijk op de vrijdagavond, starten vanaf 17.00 uur. Meer informatie volgt.

Zondag 11 april is er weer een kids club, een speciale les voor de allerkleinsten om kennis te maken met de golfsport. Dus opa’s en oma’s geef je kleinkinderen op via info@houtrakacademy.nl!

En we zijn, als Jeco, heel blij dat we twee enthousiaste ouders hebben gevonden die onze commissie gaan versterken. Van harte welkom Saskia Kuiper en Judith Rabbe!

Nieuws van de shop

Nu verkrijgbaar in de shop, de nieuwste Vice golfballen! En uiteraard ook vele andere merken!

Copyright (C) 2021 Golfclub Houtrak. U ontvangt deze mail omdat u lid bent van GC Houtrak. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via MijnHoutrak.