Overlijdensbericht

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 18 september 2023 van ons lid Casper Hartog op de leeftijd van 70 jaar.

Namens Golfclub Houtrak betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie en vrienden.

Karin Eizema, voorzitter
Margreet Hansink, secretaris