Onderhoud en ontwikkeling van de baan

Zoals bekend is de baancommissie in samenwerking met fa. de Ridder bezig met het maken van een meerjarig onderhoudsplan. Verder is het goed om na een periode van 25 jaar ook na te denken hoe de baan er in de toekomst uit moet zien. Een golfbaan moet natuurlijk met de tijd mee gaan. Daarom is aan baanarchitecten Spogard en v.d. Vaart, waar Gerard Jol aan verbonden is, gevraagd een ontwikkelingsplan voor de toekomst te maken. Het onderhouds- en het ontwikkelingsplan worden in de uitvoering gecombineerd om geen onnodige werkzaamheden te doen en geen dubbele kosten te maken. Gedurende de komende jaren zullen dus delen van het ontwikkelingsplan tijdens het onderhoud uitgevoerd worden.

Omdat een veelgehoorde wens vanuit de leden is de twee circuits, t.w. Noord-Zuid en Buiten-Binnen te behouden, heeft de baancommissie een proef aangekondigd om gedurende de zomermaanden 2021 het Buiten-Binnen circuit te spelen. Dit om ervaringen op te doen op een ander moment dan we gewend zijn. Er zijn uiteraard ook leden die om diverse redenen het Buiten-BInnen circuit onplezierig vinden.

Bij het uitwerken van het onderhouds- en ontwikkelingsplan is echter gebleken dat het niet het meest optimale moment voor de proef is. We willen eerst meer inzicht hebben in het uiteindelijke ontwikkelingsplan. We hebben daarom besloten deze proef nu niet door te laten gaan en begin maart, zoals ieder jaar, te wisselen naar het Noord-Zuid circuit.

De baancommissie