Nieuws van de baan

Beregening
Er wordt met man en macht gewerkt aan het aanleggen van een nieuw beregeningssysteem. Alle leidingen rondom de greens en de nieuwe sproeikoppen zijn aangelegd, de hoofdleidingen van tee tot green zijn zo goed als klaar en daarna kunnen alle leidingen op elkaar worden aangesloten. De geulen en sleuven worden gedicht en moeten inklinken voordat ze kunnen worden afgevlakt en ingezaaid. Het werk vordert goed ondanks de zware klei en zal over een paar weken afgerond zijn. Het zal nog iets langer duren voor we als golfers niet meer in de gaten hebben dat deze grote klus is geklaard!

  

Paden
De verbetering van de paden kreeg na de natte winter een hoge prioriteit. Er waren veel kuilen, veel modder en er bleef veel water staan. Een oorzaak daarvan was dat naast de paden een soort walletje was ontstaan, waardoor de naastgelegen grond hoger was dan het pad. Het water kon dus niet weglopen. De paden worden nu belegd met een toplaag van 5 cm graniet. De kleur van het graniet wordt donkerder en de paden blijven harder dan de schelpenlaag die we in vorige jaren hadden. We hebben zo’n 3200 meter aan paden op onze baan, waarvoor zo’n 240 kuub graniet nodig is! Ook deze klus is binnen een paar weken afgerond!

Snoeihout
Op dit moment wordt het snoeihout fijn gemaakt door de hakselaar en afgevoerd. De grote stammen worden verzameld op de zandplaats aan de Machineweg ter hoogte van hole 15. Dit hout kan worden afgehaald door leden die daar belangstelling voor hebben. Neem daarvoor contact op met Cees van der Baan.

Bezanden
De komende weken worden er weer holes bezand. Daardoor kan tijdelijk een hole gesloten zijn.

Afvalbakken
Vanwege de corona maatregelen zijn de oude afvalbakken verwijderd uit de baan.
Helaas laten veel mensen hun afval in de baan achter. Afgebroken tees op de tee, een bananenschil achter een bankje of schillen van een mandarijn ergens op een hole. Dat is geen fraai gezicht en wie wil nou geen schone baan!

We willen u dringend aanmoedigen uw afval mee naar huis te nemen. Voor het geval dit niet mogelijk is zijn er een paar mooie, nieuwe afvalbakken geplaatst op strategische plekken.

Processierupsen
Ter bestrijding van de processierupsen worden de eikenbomen behandeld met een biologisch middel. Dit gebeurt als de blaadjes aan de bomen komen.

Dit middel is ongevaarlijk voor golfers en houdt hopelijk deze rupsen weg!

De baancommissie