Nieuws over de baan

Beregening
De nieuwe buizen liggen allemaal onder de grond en de periode van het proefdraaien is begonnen. De waterleiding wordt opengezet en hole voor hole wordt bekeken of de aansluitingen goed zijn. Rondom de green is de hele beregening vernieuwd, bij de tees zal dit later gebeuren. Daar wordt het nieuwe systeem aangesloten op het oude en wacht een spannend moment of deze met de verhoogde waterdruk zal doen wat ervan verwacht wordt. De sleuven rondom de greens en langs de fairways worden afgevlakt en ingezaaid. Het is belangrijk er niet op te lopen, zodat het gras kan groeien. De nog openliggende kuilen met apparatuur worden, als alles klaar is, afgesloten met een put.

Paden
De renovatie van de paden begint al aardig op te schieten. Er is zo’n 60% klaar en de rest wacht nog op het afmaken van de beregening. Er moet nog met zwaar materiaal door de baan gereden worden en daarbij kan een pad gemakkelijk beschadigen. Deze klus wordt dus later afgemaakt.

Bezanden
De baan is eind april weer bezand. Dit gebeurt om de zware klei te mengen met zand om zodoende het water gemakkelijker weg te laten zakken. Ook de wormen zijn minder gesteld op zand in de grond.

Conisch pennen prikken
Vanaf begin mei wordt, afhankelijk van het weer, 2 hectare fairway op een aantal holes geprikt met conische pennen. Daarbij wordt zand in de bodem gebracht om zodoende de waterdoorlatendheid te verbeteren. Dit gebeurt op kwetsbare plekken die tijdens de winterperiode erg nat zijn. Verder worden alle fairways geprikt met dunne pennen. Tijdens deze werkzaamheden kunnen holes tijdelijk gesloten zijn.

Robotmaaier
Het is een raar gezicht om een maaimachine zonder greenkeeper te zien rijden, maar het is toch echt het geval! Deze onbemande maaier die GPS gestuurd is, kan volkomen zelfstandig fairways maaien en bovendien ook van de ene hole naar de andere rijden. De machine wordt eerst door een greenkeeper ingelezen, zodat hij de maaipatronen op exact dezelfde manier uitvoert als de greenkeeper dat doet. Ook worden routes tussen de holes vastgelegd en kan hij op afstand bestuurd worden. Als er een obstakel is stopt het apparaat vanzelf. Na een paar minuten start hij weer. De maaier ‘ziet’ ook onze golfbal en geeft deze een zetje! Zie regels ReHaCo hieronder voor wat je dan moet doen. Probeer nooit een bal voor de machine weg te halen. Veiligheid is belangrijk! Blijf op minimaal 10 meter afstand van de maaier. Als de maaimachine een noodstop moeten maken, is er een greenkeeper voor nodig om hem weer te laten rijden. Er zit achter op de machine een noodknop voor het geval dat nodig is. Als de maaier over een pad rijdt waar tassen staan, vragen we u deze aan de kant te zetten, zodat hij vrije doorgang heeft. Het grote voordeel van de robotmaaier is dat we gewoon door kunnen spelen, ook al is de robotmaaier in zicht. Hij is rondom beveiligd en kan wat hebben. Wegens de drukte op de baan is het voor de greenkeepers bijna niet meer mogelijk te maaien met bemanning. Er moet voortdurend gewacht worden tot spelers hebben geslagen. Er is overigens wel altijd een greenkeeper in de buurt die op dat moment de rough maait. Klik hier voor het filmpje.