Nieuwe WHS Handicap

Omstreeks de jaarwisseling heeft de NGF voor iedere golfer de WHS-handicap berekend op basis van de beschikbare kaarten in de NGF database.

Deze WHS staat nu op het (digitale) NGF-pasje dat je op “Golf.nl” onder “Profiel” kunt vinden. Verder vind je deze informatie ook op de website van Houtrak wanneer je na het inloggen via “mijn Profiel” op de nieuwe “mijn WHS-handicap”-knop klikt. Daar vind je ook de laatste 20 kaarten waarop deze WHS-handicap is gebaseerd.

Nadrukkelijk wijzen we er op dat dit nog een voorlopige WHS-handicap is. Er zullen de komende periode vast nog aanpassingen en verbeteringen worden doorgevoerd waardoor de getoonde WHS-handicap per 4 januari kan afwijken van de uiteindelijke handicap. We verzoeken jullie daarom na te gaan of er kaarten missen of onterecht zijn meegenomen (dubbele kaarten). Met name kaarten gespeeld op vreemde banen kunnen niet zijn meegenomen, omdat er gegevens ontbreken zoals bijvoorbeeld de ratings. Gaarne dan even een mailtje met aanvullingen en/of opmerkingen naar de ReHaCo@Houtrak.nl. Vanuit de ReHaCo zullen we ook zoveel mogelijk de oorzaak van grote uitschieters controleren.

De nieuwe handicapregels gaan pas vanaf 1 maart gelden. Tot dan worden alle wedstrijden en Q-kaarten nog volgens de EGA-handicapregels gespeeld, maar gaan wel meetellen voor de berekening van de WHS-handicap geldend vanaf 1 maart.

Voor meer informatie over het WHS verwijzen we jullie naar de berichten op de website onder “Commissies” – “ReHaCo” waarin ook links staan naar informatie op de NGF-website.