Nieuwe tijdelijke Local Rule

Maandag 15 maart zijn we weer overgegaan naar het NZ-circuit met zomertees.

Sindsdien is het dan mogelijk om 15 holes Q-rondjes te lopen. Ook ingeval van blessures, gevaarlijke weersomstandigheden (storm, onweer), kunnen eerder afgekapte rondes alsnog als Q-kaart worden verwerkt. Bij 10 t/m 14 gespeelde holes geldt voor de eerste niet-gespeelde hole een netto-bogey en voor de overige holes een netto-par. Bij 15 t/m 17 gespeelde holes geldt voor de overige holes een netto-par.

Zoals velen al bemerkt zullen hebben wordt er hard gewerkt aan de vervanging van de beregeningsinstallatie. Ronde de greens is dit inmiddels vrijwel voltooid, doch het duurt nog wel even voor de grond van de gleuven weer is ingeklonken, geëgaliseerd en begroeid. Bij het maken van een putt of een chip kan men daar hinder van ondervinden. Vandaar dat er “tijdelijke plaatselijke regel” is ingesteld waarbij men in die situatie  relief kan nemen. Let wel: geen relief is toegestaan wanneer de oneffenheid alleen maar in de speellijn ligt.

Ook de toevoerleidingen langs de fairways worden op dit moment aangelegd. Ook in dit geval kan men relief nemen net als rond de greens. Dit laatste geldt ook voor de houtstapels die momenteel nog langs de bosranden liggen. De opgestapelde takkenbossen dieper in het bos liggen daar voor het nestelen van vogels en kleine zoogdieren; hiervoor is geen relief beschikbaar.

Afgelopen maanden zijn er door diverse spelers Q-rondjes gelopen van de grijze tees en ingevoerd in de e-Golf4U app. Helaas heeft de NGF database moeite met deze grijze tees, waardoor niet al deze kaarten (juist) zijn verwerkt. Aan een mogelijke oplossing om deze kaarten alsnog te verwerken wordt gewerkt.