Informatie aankomende wedstrijden

Ook al zitten we nog middenin de COVID-19 pandemie zullen we toch onder voorwaarden wedstrijden gaan opstarten. We zijn immers een competitieve en gezellige club waar wedstrijden gespeeld moeten worden en je elkaar wilt leren kennen! Uiteraard vragen we wel iedereen om de corona-voorschriften in acht te houden en de aanwijzingen van de caddiemasters, wedstrijdleiding en horeca op te volgen.

 

Wedstrijdkalender 2021

De wedstrijdkalender voor 2021 is vanwege Corona (drukte op de baan en grillig verloop pandemie) nog niet gepubliceerd.
Op deze pagina zie je de voor nu geplande wedstrijden. In de maandelijkse nieuwsbrief zullen we de wedstrijden voor de dan komende maand vermelden, en uiteraard ook op de website onder evenementen.

Time4Golf Halfweg- en Houtrakbeker
De maandbeker is een maandelijkse wedstrijd waar uiteindelijk over een aantal wedstrijden punten te behalen zijn en waar  na 5 of 6 maandbekers de beste speler met de wisseltrofee mag gaan pronken. Maak wel vooraf een keuze aan welke maandbeker je mee wilt doen, want het klassement geldt per beker.
Hieronder de spelvormen en verdere informatie over deze maandbeker.

De Time4Golf maandbekers zullen 4 weken van tevoren in e-golf zichtbaar zijn zodat je je kunt inschrijven. Voorlopig nog via inschrijving direct in flight, maar als het weer even kan zal de wedstrijdcommissie de flights indelen. Zo leer je ook andere mensen kennen!

Algemene info m.b.t. wedstrijden als gevolg van Corona
Er kunnen weer onderlinge wedstrijden  worden georganiseerd, maar we zullen de te organiseren wedstrijden als volgt organiseren zolang de horeca niet toegankelijk is en er een take away van toepassing is:

  • Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd
  • Er is geen wedstrijdtafel
  • Bij wedstrijden met direct inschrijven in flight zelf de starttijd in de gaten houden op de app of website ( er kunnen tijden wijzigen omdat er flights toch worden samengevoegd of verschoven om zo zoveel mogelijk starttijden terug te geven aan de leden die niet aan de wedstrijden deelnemen)
  • Kaarten worden niet uitgedeeld (pak er zelf 1 voor je de baan in gaat en noteer jouw score en de score van je marker)
  • Er zullen geen nearies etc. worden uitgezet.
  • Je gebruikt de app e-golf (downloaden) om je scores na de wedstrijd in te voeren
  • Geen fysieke prijsuitreiking (de uitslag wordt via e-golf of een mail met jullie gedeeld)
  • Zorg dat je de 1,5 afstand houdt en blijf niet al te lang hangen op de golfclub (een drankje drinken en een kleine versnapering op 1,5m afstand van elkaar op het terras is uiteraard wel mogelijk).


De gevolgen van WHS-invoering met ingang van maart op wedstrijden
In maart 2021 is het WHS handicap systeem in werking getreden maar de wedstrijdvormen zoals die er waren kunnen gewoon gespeeld worden. Alleen de wijziging in je handicap wordt op een andere manier berekend. Kijk hiervoor op de NGF-site.  Ook het digitaal accorderen van je score door de marker wordt ingevoerd.

Handicap Allowances in clubwedstrijden
Door de overgang van de EGA handicap naar de WHS handicap wordt door de NGF aanbevolen om voor wedstrijden gebruikt te maken van de zogenaamde “handicap allowances”. Deze allowances zijn bedoeld om te zorgen voor een juiste handicapverhouding voor alle handicapniveaus voor de verschillende speelvormen. Bij ons is deze voor individuele spelvormen bepaald op 95%.
Het WHS kent in dit verband twee begrippen: de ‘Course handicap’ en de ‘Playing handicap’.
De Course handicap ( in het oude EGA systeem de playing handicap genoemd) is het aantal slagen dat je krijgt bij het spelen van een individuele ronde en is bepalend voor het vaststellen van je WHS.
Bij de zomeravondcompetitie-wedstrijden en andere wedstrijden met individuele spelvormen is de Playing Handicap onder het WHS systeem het aantal slagen dat je bij een wedstrijd meekrijgt. Bij houtrak is hier een allowance op toegepast van 95%. Je krijgt dus voor de individuele wedstrijden95% van de Course Handicap mee.
Je hoeft dit niet uit te rekenen: dat doet e-golf voor je. Maar wel handig om te weten:-)

Nieuwe werkwijze digitale marker bij wedstrijden en Q-kaarten
Met ingang van het nieuwe WHS-systeem per 1 maart is de accordering van de scorekaart door een marker nu digitaal.
Bij invoeren Q-kaarten via de e-golf app (geen wedstrijd)
Als je een q-kaart invoert in de e-golf app dan zal de daar opgegeven marker een email krijgen waarin de score staat vermeld en de marker dient deze digitaal goed te keuren.
Na goedkeuring wordt je kaart verwerkt. Eventueel kun je voor Q-kaarten ook de app van de NGF gebruiken ( golf.nl).
Voor wedstrijdkaarten (zie onderstaand) echter niet, vandaar dat onze voorkeur uitgaat naar de eg4u app.

Bij invoeren wedstrijdkaarten
Vorig jaar hebben we al kennis gemaakt met het invoeren van je wedstrijdscore in geval van een qualifying wedstrijd in de app. Je stemde verbaal af met je marker dat de score goed was en voerde deze in.
Nu zal bij wedstrijden de marker een email krijgen met de score en via knoppen in de mail moeten goedkeuren.
Het werkt als volgt:
Stappen
1. U opent de web app met uw persoonsgegevens.
2. U ziet direct de scorekaart door op de knop score invoeren te klikken.
3. U voert de scores op de gespeelde holes in.
4. U bevestigt de scorekaart.
5. De marker krijgt een mail en dient te accorderen.
6. De marker kan de kaart bevestigen of weigeren.
7. De wedstrijdleiding zal deze informatie terugkrijgen en verder de wedstrijd verwerken.