Greenkeepers hard aan het werk

Ondanks de Corona crisis zijn de greenkeepers druk aan het werk. Niet gestoord door golfers, kunnen zij ongehinderd bruggen vernieuwen (hole 15), bomen kappen (zieke abelen, iepen en essen), bosvakken uitdunnen, sproei-installaties vernieuwen en de greens onder handen nemen!

Nieuwe maaimachine Snake
Hoofdgreenkeeper André is aan het werk met Marcel, Ruwan, Bas en Danny (niet op de foto). Hij vertelt enthousiast over de nieuwe rough-maaimachine Snake. Met een breedte van maar liefst 4 meter kan deze machine de rough maaien op een lengte van 4 cm. Ook de overgang naar de fairway wordt haarscherp. Door baanarchitect Gerard Jol (de ontwerper van de baan van Houtrak) is een plan opgesteld, dat vanaf nu de leidraad wordt voor de werkzaamheden: welke bomen moeten er nog meer worden gekapt, waar moeten de fairways worden bijgesteld en de rough verplaatst e.d. Langs de fairway van hole 1 is duidelijk te zien hoe drastisch er gesnoeid is. De takken, die er nu nog liggen, worden versnipperd en afgevoerd (verspreiden over de golfbaan is niet goed voor de zuurbalans van de grond en dat bevordert de groei van bijv. brandnetels). Ook rondom de greens van de zomer holes 13, 14 en 16 is stevig gesnoeid en gekapt. De zon en de wind hebben nu vrij toegang tot deze greens, waardoor het gras beter groeit en er ’s winters waarschijnlijk geen wintergreens meer nodig zijn.

Opknapbeurt voor de greens
Houtrak staat natuurlijk bekend om de goede greens. Maar kijken we er nu naar, dan lijkt het wel een knollenveld! In het gras zijn met een speciale verti drainmachine gaten gemaakt van 12mm doorsnede. Overal liggen ronde ‘staafjes’ op de greens. André laat zien waarom dat nodig is: hij pakt wat staafjes op en wijst op het vilt en de roestbruine kleur. Het ijzer in de grond duidt op te veel grondwater. De vilt laag zou ongeveer 1 cm dik moeten zijn, maar is nu zeker 5 cm. Hierdoor zakt het regenwater niet weg en blijft op de green staan. “Normaal gesproken doen we dit natuurlijk niet in het voorjaar. Maar dit is een uitgelezen moment om de greens aan te pakken zonder dat de leden hier last van hebben. Alle greens, oefengreens, oefenholes en Tee-boxen hebben we al behandeld, en, afhankelijk hoelang de baan nog dicht blijft, herhalen we dit nog een keer met 8 mm brede pennen.” Ook zijn 34 nieuwe sproeiers langs de greens geplaatst. Ze worden nu computergestuurd om op de juiste plekken de juiste hoeveelheid water af te geven.

Handicarts ook in de winter
Conform het advies van Gerard Jol zal binnenkort een begin gemaakt worden met het beter toegankelijk maken van de baan voor handicarts in de winter. Allereerst wordt het ‘binnencircuit’ aangepakt: de fairways worden ‘conisch’ geprikt, bedekt met scherp zand en doorgezaaid met de Vredo machine (voor de kenner: met fijnbladig Engels raaigras). Hierdoor is de baan in regenperiodes niet meer zo glibberig, en kunnen handicarts langer gebruikt worden.

Strijd tegen de eikenprocessierups
En tenslotte zijn nieuwe nestkasten voor mees-achtigen (kool- en pimpelmezen, kwikstaartjes) in eikenbomen geplaatst. Deze vogels eten de larven van de eikenprocessierups. Zo wordt geprobeerd de overlast van deze prikbeesten tegen te gaan. Mocht dit niet genoeg helpen, dan wordt biologisch gespoten. Nadeel hiervan is, dat ook andere insecten en vlinders bestreden worden, dus dat wordt alleen in uiterste noodzaak gedaan.

De greenkeepers hopen van harte dat u snel van de mooie baan kunt genieten!