Plaatselijke regels

Buiten de baan is aangegeven door witte palen.

Grond in bewerking [GUR] is gemarkeerd door witte lijnen of blauwe palen en/of bordjes.

Door palen ondersteunde bomen en GUR gemarkeerd met blauwe palen vormen een verboden speelzone. In geval van belemmering door een verboden speelzone (zie Regel 16.1a) is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 16.1b.

Vaste obstakels vlakbij de green (F-5) mogen worden ontweken volgens Regel. 16.1.
De speler heeft een extra mogelijkheid om de belemmering door een vast obstakel te ontwijken volgens Regel 16.1b als het vaste obstakel:
(a) zich op de speellijn bevindt en
(b) binnen twee clublengten van de green is en
(c) binnen twee clublengten van de bal is.

Uitzondering – Geen relief bij een duidelijk onredelijke speellijn:
Een vast obstakel mag niet volgens deze plaatselijke regel worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Hindernissen
De laterale hindernissen rechts van hole 4, rechts van hole 12 (Noord Zuid) / hole 6 (Buiten Binnen) en rechts van hole 13 (Noord Zuid) / hole 7 (Buiten Binnen) worden geacht in de richting van de Ringweg naar het westen tot in het oneindige door te lopen.
Het land achter de sloot rechts van hole 17 (Noord Zuid) / hole 11 (Buiten Binnen) en achter de sloot links van hole 18 (Noord Zuid) / hole 12 (Buiten Binnen) maken deel uit van de hindernis. De hindernis wordt begrensd door de hindernispalen aan fairwayzijde.

Tijdelijke plaatselijke regels (inclusief de Coronaregels) zijn opgehangen op het mededelingenbord van de Regel- en Handicapcommissie en via deze link. Inzake het inleveren van de scorekaart geldt het advies via deze link.

Straf voor overtreding van een (tijdelijke) plaatselijke regel:
Algemene straf: Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: twee strafslagen

Rehaco, september 2019

Noten:
De witte palen die buiten de baan markeren zijn geen obstakels (zie de definitie van “obstakel”). Zij worden geacht vast te staan; wegnemen is een overtreding van Regel 8.1a.

Palen die hindernissen markeren zijn losse obstakels; Regel 15.2a is van toepassing. (Denk aan terugplaatsen!)

Indien een speler met zijn bal op de green ligt en last heeft van een sproeikop of ander vast obstakel op zijn speellijn, mag de speler deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d.
De sproeikoppen vlakbij de green vallen onder de bovenstaande plaatselijke regel (F-5)

Schelpenpaden en verharde paden zijn vaste obstakels en mogen, als ze zich niet in een hindernis bevinden, zonder strafslag worden ontweken.