Lidmaatschap

Thuis voor alle golfliefhebbers

 

 

Tarieven 2022

We hebben dit jaar helaas geen ruimte meer voor nieuwe leden.
Meer informatie over de aanmeldprocedure voor de wachtlijst kunt u opvragen bij het secretariaat.

Gewoon lidmaatschap (vanaf 33 jaar)

OmschrijvingPrijs
Eenmalig:
Entree fee€ 500,00
Jaarlijks:
Jaarbijdrage*€ 1.591,00
NGF bijdrage€ 19,00
Totaal jaarlijks€ 1.610,00

Jong Volwassen C (31+32 jaar)

OmschrijvingPrijs
Eenmalig:
Entree fee€ 500,00
Jaarlijks:
Jaarbijdrage*€ 1.231,00
NGF bijdrage€ 19,00
Totaal jaarlijks€ 1.250,00

Jong Volwassenen B (26 t/m 30 jaar)

OmschrijvingPrijs
Eenmalig:
Entree fee€ 500,00
Jaarlijks:
Jaarbijdrage*€ 879,00
NGF bijdrage€ 19,00
Totaal jaarlijks€ 898,00

Jong Volwassen A (22 t/m 25 jaar)

OmschrijvingPrijs
Eenmalig:
Entree fee€ 200,00
Jaarlijks:
Jaarbijdrage**€ 461,00
NGF bijdrage€ 19,00
Totaal jaarlijks€ 480,00

Junior lidmaatschap (19 t/m 21 jaar)

OmschrijvingPrijs
Eenmalig:
Entree fee€ 25,00
Jaarlijks:
Jaarbijdrage**€ 408,00
NGF bijdrage€ 9,00
Totaal jaarlijks€ 417,00

Jeugdlidmaatschap (8 t/m 18 jaar)

OmschrijvingPrijs
Eenmalig:
Entree fee€ 25,00
Jaarlijks:
Jaarbijdrage****€ 347,00
NGF bijdrage€ 9,00
Totaal jaarlijks€ 356,00

Deze voorwaarden gelden vanaf 9 februari 2022. Genoemde bedragen worden per persoon in rekening gebracht en kunnen tussentijds aan wijzigingen onderhevig zijn.
In de verschillende lidmaatschapscategorieën gaat Houtrak uit van de leeftijd welke men in het jaar van lid worden bereikt.
Het lidmaatschap wordt naar rato berekend per de 1e van de maand waarin men lid wordt.
* De jaarbijdrage wordt bij de facturatie verdeeld in speelrecht, contributie en bijdrage participatieloos.
** De jaarbijdrage wordt bij de facturatie verdeeld in speelrecht en contributie.
**** De jaarbijdrage wordt bij de facturatie verdeeld in speelrecht en contributie en is inclusief voorjaars- en najaarslessen.

Indien u ons onverhoopt toch wil gaan verlaten, ontvangen wij graag uw opzegging schriftelijk (mag per e-mail).
De opzegging dient voor 1 december binnen te zijn bij het Secretariaat. Opzeggingen na deze datum worden niet in behandeling genomen.