Gedragsregels

GEDRAGSREGELS

Veiligheid staat voorop
Het is belangrijk dat golfers op een veilige plaats gaan staan als iemand anders slaat. Neem ook de volgende twee regels altijd in acht:
1. Sla nooit als je spelers of baanpersoneel zou kunnen raken.
2. Roep altijd hard ‘FORE’ als een bal de verkeerde kant op gaat richting een persoon, ook als jezelf de bal niet sloeg.

Speeltempo
De nieuwe regels van 2019 zijn gekoppeld aan Ready golf: adviezen die een prettig speltempo bevorderen.
Ready golf betekent onder meer dat je speelt zodra het kan mits het veilig is – ook al is het nog niet jouw beurt. In het algemeen geldt het volgende:
 Bereid je slag voor waardoor je klaar bent om te slaan als het veilig is om te slaan.
 Zodra het veilig is om te slaan word je geacht om dit in maximaal 40 seconden te doen.
 Verlaat de green zo snel mogelijk zodat de spelers achter jouw groep naar de green kunnen slaan.
 Sla een provisionele bal als je oorspronkelijke bal mogelijk buiten een hindernis verloren is of out of bounds is.

Zorg voor de baan
 Hark bunkers aan na een slag uit het zand.
 Plaats plaggen terug en stamp ze aan. De plag groeit in de meeste gevallen weer aan en dan komt er geen onkruid en ongewenst straatgras op de
  plaats waar de plag is verdwenen.
 Herstel pitchmarks en andere schade aan de green. Een gerepareerde ballmark herstelt binnen een paar dagen.
  Als een pitchmark niet meteen hersteld wordt, is de oppervlakte van 
de green wekenlang beschadigd.
  In 
deze video wordt uitgelegd hoe golfers een pitchmark moeten repareren.
 Laat de vlag nooit vallen op de green maar leg de stok zachtjes neer.
 Sta niet te dicht bij de hole om schade rondom de cup te voorkomen.
 Op elke baan staan richtingaanwijzers die aangeven waar je met je kar of buggy mag komen.
 En als je putt met de vlag in de hole, haal dan daarna op een zorgzame manier de bal uit de hole: met je vingers.

Respect voor medespelers
Golfers worden ook geacht om rekening te houden met anders spelers. Als anderen slaan, maak dan geen lawaai en sta stil. Loop op de green niet door de lijn van een andere speler en zorg er voor dat andere spelers geen last hebben van jouw schaduw. Los kleine misverstanden onderling op, spreek elkaar aan op gedrag dat niet door de beugel kan. Laat een slechte ronde of een slecht humeur het plezier van je medespelers niet bederven.

Gedragsregels rond de baan, driving range en het clubhuis
 Respect voor elkaar en voor ons personeel (horeca, secretariaat, caddiemasters en greenkeepers)
 Het personeel en alle op de club uit te voeren werkzaamheden worden uitsluitend door het bestuur aangestuurd of door het bestuur daarvoor aangewezenen
 Houd je aan het rookverbod dat geldt op het complex
 Houd je aan het baanreglement (Baanreglement – Golfclub Houtrak) Kortom, normale omgangsvormen maken dat iedereen zich thuis voelt op onze club!