Baanreglement


OPENINGSTIJDEN

Alle actuele openingstijden kunt u vinden op Gasten – Contact en Openingstijden


VOORWAARDEN EN GEDRAGSREGELS

Baaninformatie
Op de homepage van de website wordt vermeld of de baan open of gesloten is vanwege weersomstandigheden en biedt tevens informatie over het wel/niet kunnen gebruiken van handicarts en/of trolleys.

In geval van nood kan vanuit de baan ten alle tijden het nummer 023 513 2930 gebeld worden.

Aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten van de golfbaan is op ieders eigen verantwoordelijkheid en risico. Alle spelers dienen zich ten minste 15 minuten voor het afslaan in persoon te melden bij de caddiemaster. Bij niet melden zal de betreffende speler in beginsel een waarschuwing krijgen. Bij herhaling zullen er verdere maatregelen kunnen worden getroffen.

Voorwaarden
Leden: om op de golfclub Houtrak te mogen spelen moeten leden minimaal GVB hebben, tenzij vóór het GVB-examen baanpermissie door de headpro is verleend.

Introducés: kunnen maximaal 5x per jaar tegen introductietarief spelen; een lid kan een onbeperkt aantal introducés per jaar introduceren, die uitsluitend samen met het introducerende lid kunnen spelen en die minimaal dienen te beschikken over een geldige NGF GVB-kaart of gelijkwaardige kaart van een door de NGF erkende zusterorganisatie.

Greenfeespelers (bezoekers): moeten minimaal beschikken over een EGA-handicap, of vergelijkbaar, van maximaal 35. En een geldige NGF registratie.
Hiervoor scannen wij de digitale NGF pas.

Introducés en greenfeespelers dienen in alle gevallen een geldige NGF-pas of kaart van een door de NGF erkende zusterorganisatie aan de caddiemaster te tonen.

Reserveren starttijden
Een deel van de tijden kunnen vóór de speeldag aan de balie, online of telefonisch worden geboekt; de overige starttijden kunnen uitsluitend op de dag zelf worden geboekt.

Leden kunnen maximaal een week van tevoren een starttijd bespreken. Elk lid kan eenmaal per jaar gedurende maximaal één uur de baan reserveren tegen het daarvoor geldende tarief, mits de baanbezetting dit toelaat. Reserveringen kunnen bij het secretariaat worden gemaakt.

Spelers die gebruik maken van vouchers dienen zich bij de caddiemaster te melden en daarbij een geldige NGF GVB-kaart of gelijkwaardige kaart van een door de NGF erkende zusterorganisatie te tonen.

Indien de betreffende speler, bij uitzondering, niet in aanwezigheid van het bedrijfslid of de sponsor speelt, dient hij aan te tonen dat hij op uitnodiging speelt. Het bedrijfslid of sponsor dient zelf hiervoor een reservering te maken bij de caddiemaster.

Greenfeespelers kunnen in beginsel alleen op werkdagen spelen en drie dagen van tevoren informeren of er starttijden beschikbaar zijn, zulks ter beoordeling van de caddiemaster. In het weekend kunnen greenfeespelers slechts worden toegelaten indien de baanbezetting dit toelaat, zulks binnen het beleidskader, ter beoordeling van de caddiemaster.

Reserveren handicarts
Handicarts kunnen maximaal een week van tevoren worden besproken. Deelnemers aan een officiële wedstrijd en in het bezit van een gebruikerskaart kunnen maximaal drie weken van tevoren een handicart voor de duur van de wedstrijd bespreken. De handicarts dienen door de kaarthouder zelf gereserveerd te worden.

Tarieven
Alle huidige tarieven, kunt u vinden bij Gasten – Tarieven.

Zwart spelen
Als de zwartspeler geïntroduceerd is door een lid, zal het lid éénmaal een waarschuwing krijgen; bij herhaling volgt schorsing of ontzetting. Als de zwartspeler een vreemde is, wordt onmiddellijk de toegang tot de baan ontzegd.

No show
No shows dienen te worden voorkomen. Spelers die vooraf hebben gereserveerd worden geacht zich bij verhindering tijdig af te melden bij de caddiemaster. Bij no show zal de betreffende speler in beginsel een waarschuwing krijgen. Bij herhaling kunnen er verdere maatregelen worden getroffen.

Baanonderhoud
Het baanpersoneel heeft altijd voorrang. U dient altijd de aanwijzingen van het baanpersoneel op te volgen. Er mag pas doorgespeeld worden als het baanpersoneel laat blijken dat het kan. Bij overtreding zal de desbetreffende speler/speelster van de baan verwijderd worden.

Marshalls
Golfclub Houtrak heeft de beschikking over een grote groep vrijwilligers, die in hun vrije tijd regelmatig als marshall optreden. Deze kunnen spelers, waar nodig, aanspreken op traag spel, tijdig doorlaten, repareren van pitchmarks (bij zich hebben van pitchfork), het harken van bunkers, overtredingen van de etiquette en controleren of iedereen in de baan speelgerechtigd is, en als starter optreden. Spelers dienen de aanwijzingen van de marshalls op te volgen.

Kledingvoorschriften
Golfers dienen zich te kleden conform de algemeen geldende regels.

  • Voor dames een lange broek, rok of bermuda, niet korter dan even boven de knie; daarbij een trui, blouse, poloshirt of een shirt met een kraagje.
  • Voor heren een lange broek of een bermuda, niet korter dan even boven de knie; daarbij een overhemd of poloshirt.
  • Spelers zijn vrij in de keuze van hun schoeisel, mits niet voorzien van metalen spikes. Alleen in de maanden november t/m februari zijn schoenen met metalen spikes uitsluitend in de baan toegestaan. In het clubhuis is dit overal en altijd verboden.
  • Na afloop van een wedstrijd of ander evenement dienen de deelnemers, zeker voor de prijsuitreiking, te verschijnen in correcte kleding.

Huisdieren
Huisdieren zijn op het golfcomplex Houtrak niet toegestaan.

Mobiele telefoons en hoofddeksels
Het actief gebruik van een mobiele telefoon is alleen toegestaan op de vide van het clubhuis. Het verdere gebruik in de baan en het clubhuis dient beperkt te blijven tot uiterste noodzaak. Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan in het clubhuis, uitgezonderd dameshoeden tijdens officiële gelegenheden zoals prijsuitreikingen en recepties.

Rookbeleid
In het clubhuis mag niet worden gerookt.

Bestuur Golfclub Houtrak


versie: april 2020