Herencommissie

Beschrijving Spelvormen

Greensome
Een wedstrijd variant, waarin twee spelers allebei afslaan en vervolgens kiezen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om beurten geslagen. Playing handicap van de slechtere speler vermenigvuldigen met 0,4 en die van de betere speler met 0,6. Uitkomsten optellen en naar boven afronden. De winnaars zijn de twee spelers die de beste netto score behalen.
Amerikaantje

Dit is een vorm van Matchplay waarbij in een flight van 3 spelers ieder tegen elkaar speelt. Per hole zijn 6 punten te verdelen; voor elke gewonnen hole krijgt elke speler 2 punten en voor een halve 1 punt. Men kan dus maximaal 4 punten verdienen indien van beide tegenstanders wordt gewonnen. Worden alle partijen gehalved dan heeft ieder 2 punten. Handicapverrekening 3/4 van playing handicap.

Driekleur
Een Stablefordwedstrijd, waarbij door een ieder van 3 verschillende kleuren tees gespeeld wordt. Bijvoorbeeld de 1e zes holes van de gele tees, de 2e zes holes van de rode tees en de laatste zes holes van de oranje tees. Volledige handicapverrekening is op basis van de rode tees.
Four Ball, Better Ball

Deze formule wordt in een vierbal gespeeld, die bestaat uit twee teams van twee spelers. Elk teamlid speelt zijn eigen bal. Men telt aan het eind per hole alleen het beste stablefordresultaat van de beide spelers op. De handicap wordt verrekend op 85 % basis.

(Australian) greensome, Chapman foursome
De speelwijze is identiek aan die van de Greensome met dien verstande dat de tweede slag met de bal van de partner wordt gedaan en daarna pas een keuze wordt gemaakt met welke bal de hole wordt afgespeeld.
Texas Scramble (3- of 4-spelers strokeplay)
Het zeer populaire Texas Scramble is een wedstrijd die gespeeld wordt door teams bestaande uit drie of vier personen. Alle spelers slaan af en vervolgens kiezen de teamleden één bal waarmee wordt verder gespeeld. De overige drie ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten hun tweede bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft en een ieder plaatst zijn bal weer binnen één clublengte. Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee. Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker. Na iedere hole wordt de bruto score genoteerd en na achttien holes worden de scores opgeteld. Het team met de laagste netto score is winnaar. Handicapverrekening 50% van gemiddelde Playing Handcaps. De scorekaart dient te worden ondertekend door twee spelers van het team. BELANGRIJK: Van elke speler moet minimaal vier maal (bij 3 spelers 5 maal) zijn afslag worden gekozen (dit eveneens noteren op de score kaart).
Eclectic
Bij Eclectic worden gewoon de 18 holes gespeeld waarbij de speler na afloop de keuze maakt van de beste twee par 3 holes, de beste vijf par 4 holes en de beste twee par 5 holes. Feitelijk tellen er dus maar 9 van de gespeelde 18 holes. Het is een strokeplaywedstrijd en men kan daarbij de helft (niet afgerond) van de brutoslagen aftrekken.
Teamwedstrijd
Elk team bestaat uit 3 spelers, waarbij iedere speler zijn eigen bal speelt. Deze Stablefordwedstrijd wordt met volle handicap gespeeld. Op elke hole vormt de som van de beste 2 (van de 3) individuele scores de teamscore. Wel dient van iedere speler de brutoscore bij zijn naam te worden vermeld.
Florida Scramble
Spelvorm als bij Texas Scramble, met dit verschil dat na elke slag wel de andere ballen binnen 1 stoklengte van de beste bal worden gedropt, maar die beste bal wordt opgenomen en degene die ‘m sloeg bij de volgende slag niet meedoet (wel weer daarna).
HerencommissieColumn2
Jan Cottaar, voorzitterHarm van Oeveren
Ruben van CoevordenDolf Reddingius
Wouter Creyghton, penningmeesterJan Wijnen