Club van 100

Een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke functie van Golfclub Houtrak

De Club van 100 is opgericht om het jeugdgolf bij Golfclub Houtrak [Club van 100 Golfclub Houtrak] een extra stimulans te geven. Het doel is om geld in te zamelen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten, trainingen en dergelijke.
De keuzes van de bestedingsdoelen worden door de jeugdcommissie en het golfpro’s gemaakt.
Uw lidmaatschap van de Club van 100 zorgt er dan ook voor dat de jeugd van de Houtrak meer middelen heeft om beter te presteren. Maar daarnaast geeft het lidmaatschap u een extra betrokkenheid bij onze golfclub.
De jaarbijdrage voor de Club van 100 bedraagt € 50,-.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met  Sander van Duijn, sander@houtrakgolfacademy.nl.

Wat krijgt u ervoor terug?
1 clinic per jaar met de jeugd van Houtrak
1 balmarker met het club van 100-logo  (exclusief en uitsluitend voor de leden van de club van 100)
U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de bestedingen, activiteiten etc.

Waarom wilt u bij de Club van 100 horen?
U levert een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke functie van Golfclub Houtrak, zodat aan onze huidige en potentiële jeugdleden meer geboden kan worden.
Uw bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed.
De jeugdleden profiteren in diverse opzichten van onze financiële middelen.
En als laatste profiteert u ook een beetje, doordat u iets terug krijgt in de vorm van gezelligheid tijdens de clinics.