World Handicap System

Het zal weinigen zijn ontgaan dat er in 2021 een nieuw handicapsysteem zal worden ingevoerd. Er is inmiddels al heel wat over geschreven en we kunnen dan ook volstaan met het hieronder plaatsen van diverse links naar deze (zowel uitgebreide als beknopte) publicaties.

Kort samengevat komt het verschil met het huidige EGA-handicapsysteem op het volgende neer. Waar tot nu toe de handicaps worden aangepast afhankelijk van de afwijking van behaalde Stablefordpunten ten opzichte van de norm van 36, gaat dit in het WHS andersom. Daarbij wordt vanuit de behaalde score  teruggerekend welke handicap men eigenlijk gespeeld heeft. Dus bij welke handicap zou men voldoende slagen hebben meegekregen om een Stablefordscore van 36 te halen.

Dat terugrekenen wordt echter niet gedaan vanuit Stablefordpunten, maar vanuit “Aangepaste Dagscores”, zijnde het totaal aantal strokes, per hole gemaximeerd op “ netto double bogey”. Dus per hole maximaal het aantal slagen waarbij je net geen Stablefordpunt krijgt. Dit komt op hetzelfde neer, maar in veel landen kennen ze geen Stableford.

Het gemiddelde van de 8 beste handicaps over de laatste 20 gespeelde rondes vormt dan de nieuwe handicap. Handicaps zullen daardoor sterker gaan fluctueren, met name sneller omhoog, dan we gewend zijn. Voor de omschakeling naar het nieuwe systeem zullen van iedereen de handicaps worden herrekend op basis van hun vanaf begin 2017 gespeeld Q-rondes. Gemiddeld komen de handicaps circa 10 % hoger te liggen, waarbij opgemerkt dat de stijging bij lage handicappers weinig tot niets zal zijn; dit geldt ook voor (jeugd)spelers waarvan de handicap de afgelopen maanden sterk is gedaald. Bij hoge handicappers en spelers waarvan de handicapscores een grote spreiding hebben ten opzichte van enkele goede scores kan de nieuwe handicap  zo’n 20 % tot soms wel 30 % hoger komen te liggen. Ook is een stijging niet meer beperkt tot 36, ook niet voor spelers die daar nu onder zitten.

Verder zijn er mechanismen om een sterke stijgingen te dempen dan wel dalingen te versterken en wordt het (ook voor lage handicappers) mogelijk om, naast rondes over 9 of 18 holes, ook Q-rondes te spelen over 10 of 17 holes en alles daar tussenin.

Voor meer informatie hierover verwijzen we graag via onderstaande links naar diverse publicaties die de NGF hierover heeft uitgebracht: